Friday, September 20, 2019

Eng-Ver

logo

0000001

Image1

Fuafuaga 2012-2016 Lala o Tulafono ma le Amiotonu a Samoa

download-now

Ina ua iloilo le uluai Fuafuaga 2008-2012 a le Lala o Tulafono ma le Amiotonu a Samoa, na tulai mai ai ni isi itu e tatau ona ave iai le faamuamua i le Fuafuaga fou lenei e pei o le: siitia o le tomai e tapena maeaea ai atinae po o galuega fai a le Lala; ia aofia i ia tapenaga le maopoopo o taiala e fua pe mataitu ai le faasologa o atinae eseese ina ia fesootai ma ausia Sini Autu o le Lala; ia aofia foi i tapenaga le suesue lelei ma sailiili i faamaumauga ma so o se itu, e mautinoa ai o atinae o le a faatino e le Lala, o atinae e aupito i talafeagai ma faafitauli o lo o taumafai e fofo, po o le sini ua maea faatulaga; ma ia vaai i le talafeagai o le atinae e le gata i le vaitau lenei, ae faapea foi i le lumanai.

O le faamoemoe autu ina ia iai ni suiga lelei ma le mataina i itu o lo o faamamafa i Sini Autu a le Lala o Tulafono ma le Amiotonu: Saogalemu o Nuu ma Afioaga; Avanoa i Faamasinoga ma Auaunaga tau i le Tulafono/Faamasinoga; Lalagofaatasi faiga-Faaiuga Faaleaganuu ma faiga-Faamasinoga Faa-le-Tulafono; Pulega Lelei ma le Tauleleia; faapea le Faaoaina o Agavaa ma Tomai o le Aufaigaluega ina ia siitia ai le Auaunaga ma le Tautua.

O ni isi itu faapitoa o lo o ave iai le faamuamua a le Lala i le fa (4) tausaga o lumanai, o le faamaninoga lea o nafa ma matafaioi a lona Ofisa Tutotonu; faaauau pea le galulue feoeoeai a sui uma o le Komiti Faafoe; ma ia taumafai e siitia le tulaga o le iloilo maeaea ma mataitu atinae eseese o lo o faatupe e le Lala, faapea foi lo latou faatinoga. O le faamoemoe ia tino mai Sini Autu o le Lala e ala i atinae e filifili e faatino. E mafai lea tulaga pe a gaoioi faatasi uma vaega o le Lala – le Komiti Faafoe, lona Ofisa Tutotonu, Vaega eseese o le Lala, Paaga a le Lala; ina ia faatino ma tausisi i le galulue faatasi; faa-Lala (Sector Wide Approach).

Ona e faalagolago le lelei faatino o lenei Fuafuaga 2012-2016 i tomai ma agavaa o e e faatinoina galuega ma atinae eseese; o lea ua alagatatau ai le ave o le faataua i le silafia ma le malamalama i itu tau fesootaiga i le va o vaega uma o le Lala, faapea le va-i-fafo. E taua ai le maopoopo, manino ma le atoatoa o le faatulagaga o le Aufaigaluega i Vaega eseese o le Lala, ma o latou tomai ma agavaa; ae maise lo latou silafia i le faaaogaga o ituaiga auala o fesootaiga eseese e aofia ai ma fesootaiga telelise faaonaponei. E le faaitiitia ai foi le faataua o le ‘matau i le Va’, e pei ona masani ai Samoa.

E iai isi itu taua e lei oo iai se faamatalaga, a e talitonu le manatu, a galulue fiafia ma le felagolagoai - e mafai uma ona fetuunai galuega a le Lala o Tulafono ma le Amiotonu a Samoa ina ia tali atu i so o se itu e tulai mai, ina ia tini le faamoemoe mo se “Samoa Saogalemu ma le Mautu”.


O le faamoemoe autu ina ia iai ni suiga lelei ma le mataina i itu o lo o faamamafa i Sini Autu a le Lala o Tulafono ma le Amiotonu: Saogalemu o Nuu ma Afioaga; Avanoa i Faamasinoga ma Auaunaga tau i le Tulafono/Faamasinoga; Lalagofaatasi faiga-Faaiuga Faaleaganuu ma faiga-Faamasinoga Faa-le-Tulafono; Pulega Lelei ma le Tauleleia; faapea le Faaoaina o Agavaa ma Tomai o le Aufaigaluega ina ia siitia ai le Auaunaga ma le Tautua.

O ni isi itu faapitoa o lo o ave iai le faamuamua a le Lala i le fa (4) tausaga o lumanai, o le faamaninoga lea o nafa ma matafaioi a lona Ofisa Tutotonu; faaauau pea le galulue feoeoeai a sui uma o le Komiti Faafoe; ma ia taumafai e siitia le tulaga o le iloilo maeaea ma mataitu atinae eseese o lo o faatupe e le Lala, faapea foi lo latou faatinoga. O le faamoemoe ia tino mai Sini Autu o le Lala e ala i atinae e filifili e faatino. E mafai lea tulaga pe a gaoioi faatasi uma vaega o le Lala – le Komiti Faafoe, lona Ofisa Tutotonu, Vaega eseese o le Lala, Paaga a le Lala; ina ia faatino ma tausisi i le galulue faatasi; faa-Lala (Sector Wide Approach).

Ona e faalagolago le lelei faatino o lenei Fuafuaga 2012-2016 i tomai ma agavaa o e e faatinoina galuega ma atinae eseese; o lea ua alagatatau ai le ave o le faataua i le silafia ma le malamalama i itu tau fesootaiga i le va o vaega uma o le Lala, faapea le va-i-fafo. E taua ai le maopoopo, manino ma le atoatoa o le faatulagaga o le Aufaigaluega i Vaega eseese o le Lala, ma o latou tomai ma agavaa; ae maise lo latou silafia i le faaaogaga o ituaiga auala o fesootaiga eseese e aofia ai ma fesootaiga telelise faaonaponei. E le faaitiitia ai foi le faataua o le ‘matau i le Va’, e pei ona masani ai Samoa.

E iai isi itu taua e lei oo iai se faamatalaga, a e talitonu le manatu, a galulue fiafia ma le felagolagoai - e mafai uma ona fetuunai galuega a le Lala o Tulafono ma le Amiotonu a Samoa ina ia tali atu i so o se itu e tulai mai, ina ia tini le faamoemoe mo se “Samoa Saogalemu ma le Mautu”.